Επικοινωνία

To sfakiotes.gr υποστηρίζεται από την Astarte Media.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Astarte Media

Καρυά – Λευκάδας

τηλ. 700 700 10 69

(τηλεφωνητής με αστική χρέωση)

[email protected]